Prawo cywilne i procesowe

Wsparcie prawne podczas mediacji oraz reprezentacja w sporach sądowych.

Kierownik departamentu:

Radca prawny Lidia Murkowska - JLSW

Radca prawny Lidia Murkowska

W ramach departamentu Prawo Cywilne i Procesowe realizujemy:

  • znalezienie najlepszego rozwiązania w przypadku polubownego zakończenia sporu – opieka prawna przy osiąganiu porozumienia,
  • analiza szans dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 
  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym,
  • uczestniczenie w mediacjach,
  • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów,
  • zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260