Prawo cywilne i procesowe

Wsparcie prawne podczas mediacji oraz reprezentacja w sporach sądowych.

Kierownik departamentu:

Radca prawny Lidia Murkowska

Lidia Murkowska

W ramach departamentu Prawo Cywilne i Procesowe realizujemy:

  • znalezienie najlepszego rozwiązania w przypadku polubownego zakończenia sporu – opieka prawna przy osiąganiu porozumienia,
  • analiza szans dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 
  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym,
  • uczestniczenie w mediacjach,
  • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów,
  • zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych.