Kancelaria Compliance i AML (Anti-Money Laundering)

Profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu jak również doradztwo przedsiębiorcom w zakresie zapewnienia zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami prawa (compliance).

Kierownik departamentu:

W ramach departamentu AML i Compliance:

 • analiza ryzyk compliance i proponowanie na jej podstawie odpowiednich środków mitygujących ryzyka z poszczególnych obszarów (m.in. HR, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrona środowiska, sprawy korporacyjne, prawa własności intelektualnej),
 • tworzenie regulacji w obszarze compliance (polityki, procedury, instrukcje),
 • prewencyjne i proaktywne doradztwo w zakresie compliance – udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania jak i opiniowanie nowych produktów,
 • szkolenia dla pracowników dostosowane do profilu ryzyk przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie kryzysowe, w szczególności w razie wystąpienia groźby szkód wizerunkowych,
 • stworzenie dostosowanych do charakteru organizacji kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing),
 • identyfikacja ryzyka w zakresie nawiązania lub kontynuowania współpracy z partnerami biznesowymi,
 • wdrażanie kompleksowej dokumentacji i procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • polityka „poznaj swojego klienta”,
  • skuteczny monitoring klienta,
  • identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego,
  • ocena ryzyka instytucji obowiązanej i zasady zarządzania rozpoznanym ryzykiem,
  • środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną,
  • zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zasady przechowywania dokumentów oraz informacji,
  • zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach,
  • zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu AML,
  • zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami AML oraz zasadami postpowania określonymi w wewnętrznej procedurze.
 • szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zapewniające instytucjom obowiązanym oraz jej pracownikom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków związanych z raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw, w tym przestępstw skarbowych,
 • współpraca z organami ścigania i GIIF.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260