Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria Radców Prawnych JLSW świadczy usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa konkurencji.

Powołane przez państwo polskie organy coraz wnikliwiej przyglądają się przedsiębiorstwom w celu sprawdzenia bezpieczeństwa rozwiązań w zakresie przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie informacje służące do zidentyfikowania osoby fizycznej podlegają drobiazgowym procedurom. Warto zyskać świadomość w tej materii, by uniknąć przykrych konsekwencji i nieprzyjemności.

Zapoznaj się z naszą ofertą, by upewnić się, że Twoja firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakres naszych usług w obszarze ochrony danych

Nasze kancelarie w Warszawie i Poznaniu zajmują się zarządzaniem i analizą portfeli praw własności intelektualnej. W ich skład wchodzą prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i wzory użytkowe. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich. Przygotowujemy niezbędną dokumentację.

Negocjujemy także umowy licencyjne, mając na uwadze w szczególności wysoko wyspecjalizowane umowy software’owe. W imieniu naszych klientów rejestrujemy znaki towarowe i wzory w Urzędzie Patentowym. Reprezentujemy ich także przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zapewniając aktywne wsparcie w trakcie kontroli.

Doradzamy grupom kapitałowym w tworzeniu wiążących reguł korporacyjnych. Umożliwiamy tym samym przetwarzanie danych zgodnie z prawem. Świadczymy pełną obsługę działalności e-commerce w zakresie wymaganej prawem dokumentacji. Wdrażamy także procedury z zakresu ochrony danych osobowych.

Możliwości departamentu ochrony danych osobowych są niezwykle szerokie. Obejmują między innymi:

Audyty RODO

 • przeprowadzanie audytów stanu ochrony danych i zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym RODO),
 • sporządzanie analiz dotyczących wymagań normatywnych, kontraktowych (projektowych), branżowych i wewnątrzzakładowych (regulaminy pracy etc.) spoczywających na przedsiębiorcy,
 • weryfikacja i ocena dalszych podmiotów przetwarzających (podprocesorów),
 • identyfikacja potrzeb wdrożeniowych przedsiębiorcy formułowana na podstawie przeprowadzonych analiz oraz stwierdzonych obszarów podatności na ryzyka.

Wdrożenia RODO

Przygotowanie zindywidualizowanej dokumentacji regulującej obszar ochrony informacji, w tym:

 • procedury: weryfikacji kontrahentów, identyfikacji i zgłaszania naruszeń, usuwania danych, nadawania uprawnień, obsługi zapytań podmiotów danych, analizy ryzyka,
 • polityki, instrukcje oraz wytyczne z zakresu przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa,
 • dokumentacja okresu retencji danych,
 • treści zgód oraz klauzul informacyjnych,
 • przeprowadzanie szkoleń powdrożeniowych.

Wsparcie prawne

 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych oraz organami administracji,
 • negocjowanie w imieniu przedsiębiorcy umów i uzgodnień w zakresie powierzenia przetwarzania i ochrony danych,
 • przeprowadzanie analiz szczegółowych zagadnień wynikających z doraźnych potrzeb przedsiębiorcy,
 • świadczenie bieżącego doradztwa w związku z projektami realizowanymi przez przedsiębiorcę oraz potrzebami wewnątrzorganizacyjnymi.

Usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

 • identyfikacja obowiązku lub celowości powołania IOD w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorcy,
 • przygotowanie środowiska funkcjonowania IOD
 • przedstawianie rekomendacji osobowych na stanowiska IOD, wsparcie rekrutacyjne,
 • wsparcie wewnętrznego IOD w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wsparcie kierownictwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie kontroli i nadzoru nad IOD.

Prowadzenie szkoleń

 • przeprowadzanie szkoleń kadry kierowniczej i pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • szkolenia indywidualne i zbiorowe,
 • ogólne szkolenia w zakresie RODO i ochrony danych,
 • szkolenia powdrożeniowe,
 • przygotowanie i realizacja szkoleń e-learningowych.

Usługi branżowe

Świadczenie usług i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do funkcjonowania przedsiębiorcy w określonym środowisku biznesowym. Posiadamy szerokie doświadczenie we współpracy z:

 • agencjami marketingowymi,
 • podmiotami z branży e-commerce,
 • podmiotami świadczącymi usługi hotelowe,
 • podmiotami z branży technologicznej i przemysłowej,
 • podmiotami świadczącymi usługi deweloperskie,
 • instytucjami płatniczymi,
 • podmiotami z branży medycznej.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii JLSW?

Skuteczna i zgodna z prawem ochrona danych osobowych stanowi nieocenioną wartość dla każdego przedsiębiorcy. Praktyki dostosowane do RODO zwiększają wiarygodność na rynkach Unii Europejskiej. Są więc szczególnie ważne zwłaszcza dla firm działających poza granicami Polski. Dzięki usługom naszych kancelarii z Warszawy i Poznania zapewnisz bezpieczeństwo sobie i swoim klientom. Pomożemy Ci w zakresie:

 • identyfikacji zbiorów administrowanych danych osobowych,
 • przygotowaniu dokumentów polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • polityki prywatności,
 • opracowania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i wzorcowych zgód.

Zapoznaj się z wybranymi projektami, które mieliśmy przyjemność zrealizować w obszarze ochrony danych osobowych:

Ochrona danych osobowych – oferta kancelarii JLSW.pl

Nasze kancelarie szczycą się ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z przedsiębiorcami. Z każdą kolejną sprawą poszerzamy wiedzę i doświadczenie, rozwijając się razem z naszymi klientami. Zespół złożony z wykwalifikowanych specjalistów zapewnia rzetelność indywidualną interpretację każdego przypadku.

Skontaktuj się z nami, a poznasz pełnię naszych możliwości w zakresie ochrony danych osobowych. Zadzwoń lub napisz do JLSW, by powierzyć swoje sprawy w ręce profesjonalistów.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843, Warszawa 
Tel.: +48221189227