IP i ochrona danych osobowych

Profesjonalne doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji.

W ramach departamentu IP i Ochrona Danych Osobowych:

 • zarządzanie i analiza portfelem praw własności intelektualnej (praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych),
 • kompleksowe wsparcie prawne przy transakcjach nabywania, zbywania oraz przeniesienia praw autorskich (w tym przygotowanie umów),
 • przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych, w tym w szczególności wysoko wyspecjalizowanych umów software’owych,
 • rejestracja znaków towarowych i wzorów w Urzędzie Patentowym,
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w tym również aktywne wsparcie w trakcie kontroli,
 • doradztwo grupom kapitałowym w tworzeniu wiążących reguł korporacyjnych w celu umożliwienia przetwarzania danych zgodnie z prawem, 
 • pełna obsługa działalności e-commerce w zakresie wymaganej prawem dokumentacji,
 • wdrażanie kompleksowej dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności mając na względzie wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
  • identyfikacja zbiorów danych osobowych administrowanych przez naszych klientów, zakres i cel ich przetwarzania,
  • wspieranie w przygotowaniu takich dokumentów jak: polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym a także polityka prywatności,
  • opracowanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie wzorcowych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria Radców Prawnych Poznań



Adres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych Warszawa



Adres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260