Ochrona danych osobowych (RODO)

Profesjonalne doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wdrożenia RODO.

W ramach departamentu Ochrona Danych Osobowych:

  • Audyty RODO

– przeprowadzanie audytów stanu ochrony danych i zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym RODO),

– sporządzanie analiz dotyczących wymagań normatywnych, kontraktowych (projektowych), branżowych i wewnątrzzakładowych (regulaminy pracy etc.) spoczywających na przedsiębiorcy,

– weryfikacja i ocena dalszych podmiotów przetwarzających (podprocesorów),

– identyfikacja potrzeb wdrożeniowych przedsiębiorcy formułowana na podstawie przeprowadzonych analiz oraz stwierdzonych obszarów podatności na ryzyka.

  • Wdrożenia RODO

Przygotowanie zindywidualizowanej dokumentacji regulującej obszar ochrony informacji, w tym:

– procedury: weryfikacji kontrahentów, identyfikacji i zgłaszania naruszeń, usuwania danych, nadawania uprawnień, obsługi zapytań podmiotów danych, analizy ryzyka,

– polityki, instrukcje oraz wytyczne z zakresu przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa,

– dokumentacja okresu retencji danych,

– treści zgód oraz klauzul informacyjnych,

– przeprowadzanie szkoleń powdrożeniowych.

  • Wsparcie prawne

– reprezentowanie przedsiębiorcy przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych oraz organami administracji,

– negocjowanie w imieniu przedsiębiorcy umów i uzgodnień w zakresie powierzenia przetwarzania i ochrony danych,

– przeprowadzanie analiz szczegółowych zagadnień wynikających z doraźnych potrzeb przedsiębiorcy,

– świadczenie bieżącego doradztwa w związku z projektami realizowanymi przez przedsiębiorcę oraz potrzebami wewnątrzorganizacyjnymi.

 

 

 

  • Usługa zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

– identyfikacja obowiązku lub celowości powołania IOD w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorcy,

– przygotowanie środowiska funkcjonowania IOD w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorcy,

– przedstawianie rekomendacji osobowych na stanowiska IOD, wsparcie rekrutacyjne,

– wsparcie wewnętrznego IOD w wykonywaniu powierzonych zadań,

– wsparcie kierownictwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie kontroli i nadzoru nad IOD.

  • Szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń kadry kierowniczej i pracowników w zakresie ochrony danych osobowych:

– szkolenia indywidualne i zbiorowe,

– ogólne szkolenia w zakresie RODO i ochrony danych,

– szkolenia powdrożeniowe,

– spersonalizowane szkolenia dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy.

Przygotowanie i realizacja szkoleń e-learningowych.

  • Oferta branżowa

Świadczenie usług i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do funkcjonowania przedsiębiorcy w określonym środowisku biznesowym. Posiadamy szerokie doświadczenie we współpracy z:

– agencjami marketingowymi,

– podmiotami z branży e-commerce,

– podmiotami świadczącymi usługi hotelowe,

– podmiotami z branży technologicznej i przemysłowej,

– podmiotami świadczącymi usługi deweloperskie,

– instytucjami płatniczymi,

– podmiotami z branży medycznej.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260