Prawa majątkowe z OZE

Reprezentowanie jednego z wiodących na rynku krajowym, zagranicznych deweloperów projektów OZE w złożonym i sporze o znacznej wartości, z koncernem energetycznym o ustalenie istnienia umowy sprzedaży praw majątkowych oraz sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE wypowiedzianych na podstawie klauzuli renegocjacyjnej w związku ze zmianami prawa.