Prawo inwestycyjne, nieruchomości

Pomoc prawna z zakresie wszelkiego rodzaju procesów związanych z nieruchomościami.

Kierownik departamentu:

Jacek Kowalski

W ramach departamentu Proces Inwestycyjny i Nieruchomości realizujemy:

  • uczestnictwo w negocjacjach, 
  • doradztwo podczas zawierania umów oraz egzekwowanie realizacji ich postanowień,
  • opracowanie i opiniowanie projektów umów, w tym na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, 
  • kompleksowe doradztwo podczas realizacji inwestycji budowlanych
  • kompleksowe doradztwo przy rozliczaniu inwestycji budowlanych,
  • kompleksowa analiza oraz zgłaszanie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane, prac projektowych czy nadzór inwestorski,
  • kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzeniem sporów powstałych na etapie realizacji inwestycji,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • obsługa prawna przedsięwzięć komunalnych,
  • doradztwo w zakresie komercjalizacji inwestycji budowlanych.