Kontrola wspólnicza – spór między wspólnikami Sp. z o.o. Sp. k.