Spory korporacyjne i między wspólnikami, zaskarżanie uchwał zgromadzeń, zabezpieczenia roszczeń

Reprezentowanie Klienta w wielowątkowym sporze korporacyjnym między wspólnikami i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieskuteczności odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów, zabezpieczenia roszczeń Klienta oraz realizacji strategii na płaszczyźnie prawa karnego.