Inwestycje infrastrukturalne – reprezentacja na etapie negocjacji polubownych oraz reprezentacja przed sądem w sporze o znacznej wartości

Reprezentowanie zagranicznego koncernu budowlanego w sporze przeciwko zarządcy narodowej sieci kolejowej o wypłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zapłatę kar umownych oraz należyte wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji linii kolejowej na terenie RP.