Działanie na szkodę spółki. Doradztwo i reprezentacja przed sądem w sprawach przeciwko członkom zarządu z tytułu szkód wyrządzonych działaniem na szkodę spółki

Kompleksowe doradztwo na rzecz Klienta korporacyjnego z branży metalowej w sporze przeciwko członkowi zarządu o wyrządzenie szkody znacznej wartości połączone z realizacją strategii opartej o wyniki przeprowadzonego audytu na płaszczyźnie zarówno cywilnej jak i karnej.