Opłata przyłączeniowa – spór z Operatorem Systemu Dystrybucji

Prowadzenie złożonego sporu z ramienia dewelopera farm wiatrowych przeciwko krajowemu operatorowi systemu dystrybucji (OSD) o ustalenie wysokości opłaty przyłączeniowej dla zespołu farm wiatrowych, obejmującego kwestie prawne, instrumenty zabezpieczeń oraz stanowiące podstawę faktyczną roszczeń, techniczne kwestie związane z ruchem samej farmy oraz systemu elektroenergetycznego.