Znaki towarowe – budowanie i ochrona portfela znaków towarowych dla produktów w branży e-commerce

Prowadzenie w imieniu jednej z najszybciej rozwijających się polskich spółek e-commerce postępowania sądowego, którego przedmiotem jest zaprzestanie naruszeń na szeroką skalę praw do znaku towarowego, z uwzględnieniem zastosowania innowacyjnych środków dowodowych, co otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania znacznej wartości.