Zamówienia publiczne i prawo administracyjne

Kompleksowa pomoc prawna w postępowaniach o zamówienia publiczne.

W ramach departamentu Zamówienia Publiczne i Prawo Administracyjne realizujemy:

  • zapewnienie pełnej obsługi prawnej dla zamawiającego w tym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stworzenie pełnej dokumentacji z postępowania (specyfikacji warunków zamówienia, wzorów umów, w tym wzorów umów przygotowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC) i pełnego wsparcia merytorycznego w trakcie postępowania,
  • pełnienie funkcji pełnomocnika zamawiającego w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zastępowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym od wyroków KIO przed sądami powszechnymi,
  • doradztwo w toku realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego oraz reprezentowanie zamawiającego w sporach sądowych powstałych na tle zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • zapewnienie pełnej pomocy wykonawcom przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej wobec rozstrzygnięć zamawiającego podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie wniesienia odwołania zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260