Zamówienia publiczne i prawo administracyjne

Kancelarie JLSW w Warszawie i Poznaniu zapewniają pełną obsługę prawną w ramach postępowań o zamówienia publiczne. Tworzymy dokumentację obejmującą specyfikację, a także wzory umów na postawie Warunków Kontraktowych FIDIC. Udzielamy pełnego wsparcia merytorycznego na każdym etapie postępowania.

Zapoznaj się ze szczegółami świadczonych przez nas usług. Skontaktuj się z JLSW, a uzyskasz wsparcie prawne profesjonalistów o ugruntowanej pozycji na rynku, z 10-letnim doświadczeniem w pracy z przedsiębiorstwami. Zapraszamy do kontaktu.

Zakres usług w obszarze prawa administracyjnego

Zakres świadczonych usług przez kancelarie JLSW w obszarze prawa administracyjnego obejmuje:

 • zapewnienie pełnej obsługi prawnej dla zamawiającego, w tym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stworzenie pełnej dokumentacji z postępowania (specyfikacji warunków zamówienia, wzorów umów, w tym wzorów umów przygotowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC) i pełnego wsparcia merytorycznego w trakcie postępowania,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika zamawiającego w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zastępowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym od wyroków KIO przed sądami powszechnymi,
 • doradztwo w toku realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego oraz reprezentowanie zamawiającego w sporach sądowych powstałych na tle zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • zapewnienie pełnej pomocy wykonawcom przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej wobec rozstrzygnięć zamawiającego, podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie wniesienia odwołania zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Doświadczenie departamentu zamówień publicznych i prawa administracyjnego

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia mieliśmy przyjemność zrealizować między innymi poniższe projekty z zakresu prawa administracyjnego:

 • Obiekt biurowo-usługowy – pełna obsługa przetargu i procesu projektowania,
 • Wodociągi – przetarg na roboty budowlane w sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Osiedle miejskie – strategiczna inwestycja miejska – mieszkaniowa,
 • Obiekt laboratoryjno-biurowy – pełne wsparcie prawne na etapie projektowania, przetargu, wyboru, realizacji i nadzoru,
 • Zamówienia publiczne sektorowe,
 • Rewitalizacja zasobu miejskiego,
 • Inżynier kontraktu,
 • Obiekt biurowy – PZP, KIO, FIDIC,
 • Inżynier kontraktu,
 • Pełnomocnik Zamawiającego.

Spraw, którymi się zajmowaliśmy, było znacznie więcej. Skontaktuj się z nami, by poznać pełnię naszego doświadczenia i kompetencji, również w pozostałych dziedzinach prawa. Zapewniamy kompleksową pomoc w postaci konsultacji merytorycznej.

Dlaczego warto współpracować z kancelarią JLSW?

JLSW to synonim rzetelności i zaangażowania w sprawy powierzone nam przez klientów. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług i sprawną, przejrzystą komunikację. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dobierając optymalne i skuteczne rozwiązania.

Współpracując z nami zdajesz się na 10-letnie doświadczenie naszych prawników, dla których interesy klientów są najwyższym priorytetem.

Napisz lub zadzwoń do JLSW w Poznaniu lub Warszawie, a uzyskasz wszystkie niezbędne informacje. Zapraszamy do współpracy również klientów zagranicznych.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843, Warszawa 
Tel.: +48221189227