(M&A) Doradztwo transakcyjne

Doradztwo prawne w ramach szeroko pojętego M&A.

Kierownik departamentu:

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk - JLSW

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk

W ramach doradztwa transakcyjnego realizujemy:

 • doradztwo dla właścicieli sprzedających swoje przedsiębiorstwa oraz inwestorów zainteresowanych w ich nabyciu lub doinwestowaniu,
 • wsparcie pracowników i menedżerów w procesach transakcji wykupu menedżerskiego lub pracowniczego,
 • kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego przedsięwzięcia uwzględniające w maksymalnym stopniu interes Klienta w wymiarze bieżącym, jak i długofalowym,
 • opracowanie optymalnej koncepcji i struktury transakcji,
 • negocjacje wstępnych dokumentów transakcyjnych jak list intencyjny (LOI), umowa o zachowaniu poufności (NDA), memoranda (MOU), założenia transakcyjne (HOT, Term Sheet),
 • doradztwo w ocenie i negocjacjach ofert wstępnych, ofert wiążących i innych propozycji transakcyjnych,
 • pomoc w zarządzaniu przebiegiem transakcji przez prowadzenie lub nadzór nad badaniami stanu przedsiębiorstwa w ramach data room lub virtual data room (VDR),
 • czynności naprawcze wynikające z badań stanu prawnego,
 • przygotowanie do negocjacji i reprezentowanie Klienta w negocjacjach dokumentów transakcyjnych (SPA/SSA, PSPA), umowy o zakazie konkurencji, umowy wyłączności, formuły wyliczenia ceny (price adjustments, top-up payments, ear-outs, formuły EBITDA/EBIT, inne),
 • przeprowadzanie procedury podpisania (signing) i zamknięcia transakcji (closing) oraz monitorowanie realizacji zobowiązań w okresie post transakcyjnym,
 • prowadzenie obsługi prawnej transakcji w formule:
  • nabycia, sprzedaży, kupna akcji lub udziałów spółek kapitałowych (share deals), jak i praw właścicielskich w spółkach osobowych (OPiO),
  • transakcji dokapitalizowania, wspólnych przedsięwzięć i umów inwestycyjnych (joint venture),
  • transakcji w zakresie składników majątku przedsiębiorstw (asset deals) takich jak przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części (ZCP), nieruchomości lub zespoły aktywów niematerialnych (intangible assets), transfery umów i zespołów praw,
  • wykupów menedżerskich (MBO/MBI), transakcje lewarowane (LBO), wykupu z dofinansowaniem (BaB), strukturyzacje kapitałowe (spinoff).

Doradztwo w zakresie sukcesji firmy:

Kompleksowe doradztwo w zabezpieczeniu trwałości i kontroli biznesu. Biznes rodzinny stanowi szczególną grupę naszych Klientów, którym pomagamy w podejmowaniu decyzji co do dalszych losów prowadzonych przez nich firm w różnych postaciach.

Nasze doradztwo obejmuje:

 • przekształcenie prowadzonej firmy w bezpieczną i trwałą formę prawną (przekształcenie IGD w sp. z o.o. lub inne spółki prawa handlowego),
 • zabezpieczenie trwałości i ciągłości firmy w obszarze rodziny – przyjęcie odpowiednich zapisów umów spółek oraz postanowień testamentowych,
 • ograniczenie ryzyk wynikających z prowadzonego biznesu i oddzielenie ich od majątku prywatnego,
 • restrukturyzacje biznesu poprzez przekształcenie oraz określone wydzielenia majątkowe celem zachowania określonych aktywów (np. nieruchomości) poza obszarem ryzyka prowadzonego biznesu,
 • przygotowanie biznesu rodzinnego do zbycia jako alternatywy dla sukcesji lub jej naturalnej kontynuacji.

Doświadczenie

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze:

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260