Prawo karne

W ramach Departamentu Prawa Karnego Kancelaria kompleksowo wspiera klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osoby prawne w tym spółki kapitałowe oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w  postępowaniach karnych prowadzonych z ich udziałem, w szczególności postępowaniach w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych.

Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z dziedziny white-collar crime czyli przestępstw tzw. białych kołnierzyków. Są to przestępstwa popełnione zazwyczaj przez osoby   o wysokim statusie ekonomicznym i społecznym, które mają często specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie prawa, ekonomii lub zarządzania. Doradzamy i reagujemy w sytuacjach kryzysowych oraz podejmujemy czynności w celu ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych w sprawach dotyczących:

 • przestępstw przekupstwa menedżerskiego,
 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych,
 • czynów popełnianych przez pracowników lub grupy pracowników w związku z zajmowanymi stanowiskami, bez wiedzy i zgody pracodawcy,
 • przestępstw przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa prania brudnych pieniędzy,
 • przestępstw nadużycia zaufania i konfliktu interesów.

W ramach departamentu Prawa karnego:

 • reprezentujemy Klientów indywidualnych w postępowaniach przygotowawczych oraz sprawach sądowych zarówno jako obrońcy osób oskarżonych jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych,
 • reprezentujemy spółki prawa handlowego jako podmioty pokrzywdzone przestępstwem,
 • realizujemy kompleksową karnoprawną analizę stosunków gospodarczych nawiązywanych przez Klientów,
 • przygotowujemy niezbędne pisma procesowe na każdym etapie postępowania karnego,
 • zapewniamy pełną gotowość do podjęcia koniecznych czynności, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych).
 • wspieramy Klientów poprzez podejmowanie efektywnych działań na każdym etapie postępowania przed organami ścigania i sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260