Spory międzynarodowe obejmujące element transgraniczny – prowadzenie i koordynacja procesu, budowanie strategii, reprezentacja przed sądem, egzekucja zagraniczna i krajowa

Skuteczne identyfikowanie dla naszych Klientów pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej kwestii związanych z jurysdykcją krajową oraz prawem właściwym i wskazywanie najlepszej drogi do dochodzenia roszczeń, w tym reprezentowanie wielu Klientów z kapitałem zagranicznym przed sądami polskimi.