Wzory użytkowe – ochrona praw własności przemysłowej przedsiębiorcy

Skuteczna realizacja sądowej ochrony prawa do wzoru wspólnotowego (zarejestrowanego w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej) przysługującego jednemu z Klientów Kancelarii z branży automotive, skutkująca między innymi ustaleniem zakazu dla pozwanego wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktów naruszających znak wspólnotowy, a także uruchamiająca możliwość dochodzenia od podmiotu dopuszczającego się naruszeń dalszych roszczeń, w tym o zapłatę odszkodowania.