Kierownik departamentu:

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk

Prawo Energetyczne

W dobie dynamicznego rozwoju technologii i zwiększonego zapotrzebowania na energię prawo energetyczne staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Kancelaria JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy działająca na terenie Warszawy i Poznania zatrudnia doświadczonych prawników, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Oferujemy Państwu pomoc prawną w zakresie prawa energetycznego, w tym doradztwo, negocjacje oraz reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi.

Czym jest prawo energetyczne?

Prawo energetyczne to dziedzina prawa regulująca relacje między podmiotami działającymi w sektorze energetycznym, w tym między innymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi, przesyłającymi i dystrybuującymi energię, a także odbiorcami i organami administracyjnymi odpowiedzialnymi za regulowanie rynku energii.

Prawo energetyczne określa zasady funkcjonowania rynku energii, w tym kwestie dotyczące produkcji, przesyłu, dystrybucji, handlu, a także zasady bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto reguluje ono zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, promowaniem odnawialnych źródeł energii, a także kwestie związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

W Polsce, prawo energetyczne regulowane jest przede wszystkim przez ustawę o energetyce oraz szereg innych aktów prawnych, w tym akty wykonawcze i umowy międzynarodowe.

Prawo energetyczne – jakie działania obejmuje nasza pomoc prawna?

W czym może pomóc Państwu nasza kancelaria? Prawo energetyczne obejmuje szeroki zakres działań, których celem jest zapewnienie Klientowi wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z branżą energetyczną.

Nasza kancelaria prawa energetycznego w Warszawie i Poznaniu realizuje:

 • wsparcie prawne dla przedsiębiorstw zarówno z sektora elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw płynnych, jak i odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorstw z branży energetycznej, m.in. doradztwo z zakresu prawa energetycznego, sporządzanie analiz i audytów zawartych umów;
 • pomoc w zakresie sporządzenia i negocjowania umów (umów sprzedaży, umów dystrybucyjnych, umów o przyłączenie, regulacji wewnętrznych);
 • pragmatyczne wsparcie na każdym etapie transakcji nabywania lub przejmowania innych spółek z tego sektora, w tym przeprowadzanie badań prawnych due dilligence;
 • wsparcie prawne w realizacji nowych inwestycji z branży OZE, m.in. związanych z budową farm wiatrowych lub fotowoltaiką, w tym negocjacje umów o finansowanie projektów energetycznych;
 • doradztwo regulacyjne, m.in. pomoc w uzyskaniu koncesji (przygotowywanie i opiniowanie wniosków o wydanie koncesji, wdrożenie regulacji niezbędnych do rozpoczęcia działalność);
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i urzędami (w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki).

Pomoc prawna krok po kroku – prawo energetyczne

Kancelaria JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, dlatego w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta, proces pomocy prawnej w zakresie prawa energetycznego może przebiegać w różny sposób. Jednak w większości przypadków będzie obejmował następujące etapy:

 1. Konsultacja: pierwszym krokiem jest umówienie się na konsultację z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie energetycznym. Podczas konsultacji Klient przedstawia swoje problemy i potrzeby, a prawnik ocenia, jakie usługi będą potrzebne i jak dalece specjalistyczne.
 2. Analiza sytuacji: nasz prawnik przeprowadza analizę sytuacji i problemu Klienta, aby zrozumieć kontekst oraz ustalić dostępne opcje.
 3. Wybór strategii: na podstawie analizy sytuacji nasz prawnik proponuje Klientowi opcje i strategie rozwiązania problemu. Wspólnie z Klientem wybiera strategię i określa kolejne kroki.
 4. Realizacja strategii: po wyborze strategii prawnik przystępuje do realizacji działań, które zostały ustalone w planie.
 5. Reprezentowanie Klienta: jeśli wymaga tego sytuacja, reprezentujemy klienta przed odpowiednimi organami, takimi jak sądy, organy administracyjne, regulator energetyczny czy inne.
 6. Monitorowanie i ewaluacja: monitorujemy postępy procesu i skuteczność działań, a następnie weryfikujemy strategię i plan, dostosowując go do nowych okoliczności.

Działają Państwo w sektorze energetycznym i potrzebny jest Państwu doświadczony w tej dziedzinie prawnik? Prawo energetyczne jest jedną z głównych specjalizacji kancelarii JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy, w której doświadczeni specjaliści pomogą w rozwiązaniu problemów i zaproponują najlepszą strategię działania.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843, Warszawa 
Tel.: +48221189227