Prawo Energetyczne

Kompleksowa pomoc prawna na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej lub podmiotów, które dopiero zamierzają podjąć działalność w tym sektorze.

Kierownik departamentu:

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk - JLSW

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk

W ramach departamentu Energetyka realizujemy:

  • wsparcie prawne dla przedsiębiorstw zarówno z sektora elekroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw płynnych, jak i odnawialnych źródeł energii,
  • bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorstw z branży energetycznej, m.in. doradztwo z zakresu prawa energetycznego, sporządzanie analiz i audytów zawartych umów,
  • pomoc w zakresie sporządzenia i negocjowania umów (umów sprzedaży, umów dystrybucyjnych, umów o przyłączenie, regulacji wewnętrznych),
    pragmatyczne wsparcie na każdym etapie transakcji nabywania lub przejmowania innych spółek z tego sektora, w tym przeprowadzanie badań prawnych due dilligence,
  • wsparcie prawne w realizacji nowych inwestycji, m.in. związanych z budową farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, w tym negocjacje umów o finansowanie projektów energetycznych,
  • doradztwo regulacyjne, m.in. pomoc w uzyskaniu koncesji (przygotowywanie i opiniowanie wniosków o wydanie koncesji, wdrożenie regulacji niezbędnych do rozpoczęcia działalność),
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i urzędami (w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki).

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: ul. Złota 59,
00-120, Warszawa 
Tel.: +48224895260