Skarga pauliańska. Doradztwo i prowadzenie spraw z pozycji powoda, jak i pozwanego

Z powodzeniem prowadzimy sprawy skutkujące uznaniem czynności prawnej polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do naszych Klientów, co ułatwia, a niekiedy wręcz umożliwia prowadzenie postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom Klientów.