Spory z członkami zarządu – stosunki pracy i powołania

Reprezentowanie spółki jednej z największych krajowych grup energetycznych w sporach sądowych z byłymi członkami zarządu o stwierdzenie bezprawności wypowiedzenia stosunku pracy oraz o odszkodowanie. Doradztwo prawne obejmowało nie tylko aspekty samej podstawy sporu, lecz także kontekst strategii korporacyjnej.