Europejskie znaki towarowe

Reprezentowanie międzynarodowej grupy kapitałowej w sporze przeciwko byłemu wspólnikowi o działania natury nieuczciwej konkurencji i naruszania praw własności intelektualnej w zakresie znaków towarowych. Doradztwo obejmowało realizację strategii przed sądami i organami krajowymi jak i nadzór i koordynację nad czynnościami procesowymi na terenie Holandii we współpracy ze stowarzyszoną lokalną kancelarią prawną.