MBO. Przygotowanie i przeprowadzenie transakcji wykupu menedżerskiego w branży e-commerce wraz z finansowaniem obligacjami

Złożona transakcja wykupu menedżerskiego (MBO) całościowego pakietu udziałów w znaczącym krajowym podmiocie z branży e-commerce wraz z finansowaniem z emisji papierów dłużnych. Transakcja obejmowała negocjacje warunków umowy wykupu, umów zabezpieczających oraz warunków przeprowadzenia procesu pozyskania finansowania zewnętrznego realizowanego w oparciu o emisję obligacji wraz z obsługą prawną tej emisji.