Prywatyzacja: audyt i negocjacje umowy sprzedaży zespołu uzdrowisk z ramienia Ministra Skarbu