Doradztwo w procesie prywatyzacji w branży ciepłowniczej na rzecz Ministra Skarbu w transakcji o znacznej wartości