Joint Venture w branży automotive z wykupem wspólnika mniejszościowego

Transakcja nabycia mniejszościowego pakietu udziałów w spółce produkcyjnej z branży automotive realizowana na rzecz inwestora branżowego operującego na rynkach Ameryki Środkowej i USA. Transakcja opierała się o model wykupu udziałów od jednego z dotychczasowych właścicieli i stworzenia modelu joint-venture wraz z umową wspólników regulującą warunki wspólnego rozwoju.