Sektor telekomunikacyjny. Sprzedaż dostawcy internetu wraz siecią i kontraktami wiodącemu, krajowemu ISP

Transakcja sprzedaży operatora sieci internetowej (ISP) na rzecz inwestora branżowego – wiodącego krajowego operatora sieci internetowej oraz telewizji kablowej, połączona z procesem wydzielenia (carve-out) części przedsiębiorstwa nieobjętego transakcją. Złożona transakcja sprzedaży obejmująca obszar zasadniczy zbycia 100% udziałów oraz transakcję regulującą warunki korzystania z sieci w okresie przejściowym a także regulacje i zabezpieczenie przyszłej transakcji zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa.