Nabycie rynku. Przejęcie kluczowego portfela kontraktów na rynku mass mailingu w ramach złożonej transakcji z funduszem inwestycyjnym z Londyn UK

Obsługa prawna transakcji nabycia istotnego udziału w rynku usług mass mailingu poprzez przejęcie pakietu umów z kontrahentami instytucjonalnymi od podmiotu zarządzanego przez londyński fundusz inwestycyjny. Transakcja opierała się o złożoną umowę o charakterze zobowiązań do współpracy w zakresie wspólnego negocjowania warunków przejmowania umów, warunkującą wysokość i wypłatę ceny od rezultatu oraz szereg zabezpieczeń biznesowych o charakterze wyłączności, niekonkurowania i poufności.