Sektor medyczny. Transakcja nabycia kontrolnego pakietu udziałów spółki z branży medycznej przez Klienta branżowego – spółki notowanej na GPW

Obsługa procesu nabycia spółki z branży usług medycznych na rzecz wiodącego inwestora krajowego – spółki notowanej na krajowej giełdzie papierów wartościowych (GPW). Doradztwo obejmowało audyt przedtransakcyjny, negocjacje warunków nabycia oraz restrukturyzacji posttransakcyjnej.