Rewitalizacja zasobu miejskiego

Wybór wykonawcy rewitalizacji i przebudowy zabytkowego budynku stanowiącego część kąpieliska miejskiego w Poznaniu o szacowanej wartości ponad 12 mln zł.