Inżynier kontraktu

Wybór inżyniera kontraktu w inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku usługowo-biurowego o 4 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych, o powierzchni użytkowej ponad 17 tys. m2 oraz o kubaturze ponad 65 tys. m3, zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.