Inżynier kontraktu

Wybór inżyniera kontraktu w inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku usługowo-biurowego o 6 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej, o powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. m2 oraz o kubaturze ponad 17,5 tys. m3 o wartości ponad 23 mln zł, zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.