Pełnomocnik Zamawiającego

Przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2012-2018 ponad 70 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego.