Zamówienia publiczne sektorowe

Pomoc prawna w postaci pełnej konsultacji i wparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i prowadzenia przez zamawiającego kilkudziesięciu postępowań o zamówienie publiczne i niepubliczne, których przedmiotem były roboty budowlane, dostawy i usługi dla zamawiającego sektorowego z branży energetyki gazowej.