Obiekt biurowo-usługowy – pełna obsługa przetargu i procesu projektowania

Pomoc prawna w postaci pełnej konsultacji i wparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i prowadzenia przez zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem były roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku usługowo-biurowego o 4 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych, o powierzchni użytkowej ponad 2,7 tys. m2 oraz o kubaturze ponad 11 tys. m3 o wartości szacunkowej ponad 11,5 mln zł.