Obiekt laboratoryjno-biurowy – pełne wsparcie prawne na etapie projektowania, przetargu, wyboru, realizacji i nadzoru

Kompleksowa obsługa prawna i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu biurowo-laboratoryjnego o szacunkowej wartości zamówienia pow. 20 mln zł z uwzględnieniem aspektu dofinansowania inwestycji ze środków publicznych (dotacja rządowa).