Fotowoltaika – budowa, rozwój i sprzedaż farm PV

Przeprowadzenie procedury restrukturyzacji grupy spółek projektowych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych (PV). Bieżące doradztwo w obszarze zagadnień regulacyjnych (koncesje, aukcje), administracyjnych (decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę) oraz stosunków cywilnoprawnych (wieloletnie umowy dzierżawy, służebności, porozumienia o współkorzystaniu).