OZE dewelopment – wiodąca krajowa grupa kapitałowa

Bieżące doradztwo dla krajowej grupy kapitałowej – producenta energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych. Doradztwo w obszarze dewelopmentu projektów, aukcji OZE, decyzji koncesyjnych, prawnych aspektów decyzji administracyjnych i środowiskowych, tytułów prawnych do korzystania z gruntu, restrukturyzacji grupy i komercjalizacji projektów.