Sprzedawca z urzędu, spółka obrotu – elektroenergetyka

Obsługa prawna w obszarze prawa energetycznego i cywilnego jednego z największych krajowych spółek obrotu energią elektryczną (sprzedawcy z urzędu) m.in.: doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego – koncesji, taryf, opłat zastępczych, umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców, umów sprzedaży praw majątkowych i energii elektrycznej w tym ich negocjacji i renegocjacji z producentami OZE, kompleksowa obsługa projektu wprowadzania na rynek nowego modelu umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej C z uwzględnieniem aspektów strategii sprzedaży, promocji, prawa cywilnego i prawa konkurencji.