Audyt OZE – farmy wiatrowe

Przeprowadzenie i koordynacja kompleksowego audytu przedtransakcyjnego farmy wiatrowej w kierunku oceny ryzyk transakcyjnych i budowy struktury transakcji sprzedaży z uwzględnieniem aspektu finansowanie budowy ze środków UE.