Wypadki przy pracy – Doradztwo i reprezentacja pracodawców przed sądem w sprawach dotyczących wypadków przy pracy

Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniu sądowym dotyczącym śmiertelnego wypadku przy pracy zakończonym warunkowym umorzeniem postępowania oraz rozwiązaniem kwestii odszkodowania w drodze ugody mediacyjnej.