Pokrzywdzenie wierzycieli – Doradztwo i reprezentacja wierzycieli przed sądem w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela (white-collar crime)

Reprezentowanie pokrzywdzonego wierzyciela w postępowaniu sądowym przeciwko osobom działającym wspólnie i w porozumieniu w imieniu i na rzecz spółki będącej dłużnikiem w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu, co w efekcie końcowo doprowadziło do pełnego zaspokojenia wierzyciela.