Działanie na szkodę spółki – Doradztwo i reprezentacja spółek przed sądem przeciwko Prezesom i Członkom Zarządu z tytułu szkód wyrządzonych spółce (white-collar crime).

Reprezentowanie Spółki, świadczącej kompleksowe rozwiązania z zakresu najwyższej jakości konstrukcji stalowych na rynku, w postępowaniu sądowym przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki o wyrządzenie szkody znacznej wartości polegającej na przywłaszczeniu sobie m. in. powierzonych mu rzeczy ruchomych, w tym należących do Spółki środków pieniężnych.