Międzynarodowe grupy kapitałowe – grupowe zasady ochrony danych osobowych

Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach grup kapitałowych z elementem transferu danych do państwa trzeciego. Legalizacja przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych w grupie kapitałowej i zidentyfikowanie pozycji każdej ze spółek wchodzącej w skład grupy jako odpowiednio: administratora danych, podmiotu przetwarzającego i współadministratora; prawne uregulowanie zachodzących powiązań.