Zakłady pracy – audyty i wprowadzenia zasad RODO w złożonych organizacjach i zakładach pracy z uwzględnieniem aspektu pracowniczego

Audyty i wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz stała obsługa w zakresie tematyki ochrony danych osobowych w bieżącej działalności podmiotów pracodawców: legalne tworzenie własnych baz danych osób rekrutowanych na potrzeby przyszłych rekrutacji; legalny monitoring wizyjny pracowników; legalny monitoring czasu pracy pracowników; powierzenie mienia pracownikowi a śledzenie jego geolokalizacji; korzystanie przez pracowników z benefitów oferowanych przez pracodawcę – pozycja pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych; legalne przetwarzanie wizerunku pracownika a cele przetwarzania wizerunku przez pracodawcę; outsourcing usług równoznaczny z obowiązkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych – rekrutacja, najem przestrzeni serwerowej, wsparcie techniczne i IT, kadry i księgowość, nauka języków obcych, publikacja artykułów pracowników w mediach i Internecie; szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w miejscu pracy.