Monitoring wizyjny

Audyt i wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz stała obsługa w zakresie tematyki ochrony danych osobowych w bieżącej działalności podmiotów oferujących produkty i usługi z zakresu monitoringu wizyjnego oraz ochrony osób i mienia.