Procedury compliance dla przedsiębiorców współpracujących z partnerami biznesowymi z państw trzecich.

Przeprowadzenie i koordynacja procedur compliance dla przedsiębiorców współpracujących z partnerami biznesowymi z państw trzecich.