Procedury AML dla przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR

Przeprowadzenie i koordynacja procedur AML dla przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR.