Nieruchomości i sieci przesyłowe. Doradztwo i spory sądowe w zakresie stanu prawnego i korzystania z nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna operatora gazowego systemu dystrybucji w obszarze prawa nieruchomości, prowadzenie sporów o ustalenie służebności, sporów o ustalenia stanu prawnego posiadania, naruszenia posiadania, nieruchomościowych aspektów projektów inwestycyjnych w sieć gazową, stosunków prawnych z władzami lokalnymi.