Kompleksowy audyt znacznego portfela nieruchomości

Przeprowadzenie audytu największego w Polsce zarządcy nieruchomości (łączna liczba budynków w zarządzie to ponad 5,5 tys. o łącznej powierzchni ponad 7 milionów m.kw.) obejmującego badanie stanu prawnego spółki, jak i audyt zasobu ponad 90 nieruchomości.