23.12.2022

Zmiany wprowadzone Dyrektywą Omnibus – na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?

OBOWIĄZYWANIE NOWYCH REGULACJI

Wraz z początkiem nowego roku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową czekają istotne zmiany. Dyrektywa Omnibus została uchwalona przez organy Unii Europejskiej już ponad dwa lata temu, jednakże jej implementacja do polskiego porządku prawnego nastąpi dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Nowe przepisy, mające na celu wzmocnienie obowiązujących zasad ochrony konsumentów, zapewnienie większej przejrzystości oraz bezpieczeństwa zakupów internetowych, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

KOGO BĘDĄ DOTYCZYĆ ZMIANY?

Zainteresowani nadchodzącymi zmianami powinni być w szczególności przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż swoich towarów lub usług na odległość. Część nowelizacji dotyczy również handlu tradycyjnego, jednakże większość zmian skupiona jest wokół branży e-commerce.

Do kategorii podmiotów, które objęte są implementowaną dyrektywą należą również pośrednicy sprzedaży, czyli tzw. porównywarki internetowe (platformy marketplace), szczególnie, jeżeli to w ich imieniu prowadzona jest sprzedaż wybranych produktów. Istotnym jest, aby każdorazowo zidentyfikować kto jest stroną umowy zawieranej z konsumentem, ponieważ właśnie to będzie determinowało na kim spoczywać będzie obowiązek ujednolicenia swoich działań z nowymi przepisami.

Należy również zauważyć, że przedsiębiorcy z branży e-commerce będą objęci innymi zmianami, które wprowadza dyrektywa towarowa i cyfrowa, o której pisaliśmy tutaj

 WPROWADZONE ZMIANY

Nowe przepisy nakładają na dostawców platform handlowych obowiązek informowania kupujących o głównych parametrach decydujących o plasowaniu ofert. Taką informację należy zamieścić w miejscu łatwo dostępnym, a zakładka zawierająca informacje o plasowaniu musi być umieszczona w bezpośrednim sąsiedztwie wyników wyszukiwania.

Nowelizacja przewiduje również obowiązek informowania konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny będącym wynikiem zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Konsument, którego dotyczyć będzie profilowanie będzie miał dodatkowo możliwość zakwestionowania wyświetlanej ceny.

Dostawcy platform internetowych będą zobowiązani do informowania konsumentów o tym, czy dostępne na danej platformie opinie o produktach i usługach zostały zweryfikowane np. poprzez umożliwienie wystawienia recenzji, jedynie przez osobę zarejestrowaną, która dokonała zakupu. Co istotne, zabronione będzie usuwanie negatywnych komentarzy i wyświetlanie tylko tych, które stawiają firmę w pozytywnym świetle

Z implementowanej dyrektywy wynika również, że dostawca platformy będzie miał obowiązek przekazać konsumentowi informację, że umowa zawarta z tym sprzedawcą nie będzie podlegała ochronie konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli na danej platformie zawierane będą mogły być transakcje między konsumentami, jej dostawca będzie zobowiązany do poinformowania o tym.

Przedstawione powyżej obowiązki to tylko część zagadnień istotnych dla przedsiębiorców. Wprowadzenie zmian, z pewnością, będzie wymagało znacznego nakładu pracy, ponieważ dostosowanie działalności do nowych przepisów niesie za sobą konieczność przeprowadzania indywidualnej analizy każdego przedsiębiorcy.

Mogą Cię zainteresować