13.11.2023

System compliance – część XI – Bieżące zarządzanie ryzykiem w ramach systemu compliance jako istotny element skutecznej strategii przeciwdziałania naruszeniom

W dzisiejszym środowisku regulacyjnym organizacje muszą nieustannie dostosowywać swoje praktyki do zmieniających się regulacji i przepisów prawa. W tym kontekście bieżące zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym narzędziem, które pomaga organizacjom utrzymać wysoki poziom zgodności z przepisami i minimalizować ryzyko wystąpienia naruszeń. Ponadto zarządzanie ryzykiem w obszarze zgodności (compliance) pozwala również dokonać oceny i identyfikacji ewentualnych nowych zagrożeń oraz dostosować strategie zapobiegania naruszeniom do aktualnych potrzeb organizacji.

W ramach procesu bieżącego zarządzania ryzykiem najważniejsze jest w szczególności dokonanie następujących po sobie działań: 

 • weryfikacja zmian w zakresie regulacji i przepisów odnoszących się do działalności organizacji;
 • identyfikacja nowych ryzyk, czyli określenie nowych obszarów, w których istnieje potencjalne ryzyko naruszeń compliance;
 • aktualizacja strategii zgodności na podstawie przeprowadzonej analizy tj. dostosowanie istniejących strategii i procedur zapobiegania naruszeniom, aby lepiej reagować na nowe ryzyka;
 • zaktualizowanie szkoleń i świadomości pracowników, aby pracownicy zostali zapoznani z aktualnymi zagrożeniami i w pełni rozumieli procedury zgodności.

Poniżej przedstawiamy także kilka powodów, dlaczego bieżące zarządzanie ryzykiem w obszarze compliance jest tak ważne dla organizacji. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze:

 • Zmieniające się przepisy prawne. Organizacje muszą regularnie oceniać czy ich praktyki w zakresie zgodności compliance są dostosowane do obowiązujących przepisów, aby uniknąć potencjalnych naruszeń prawa;
 • Zmiany w środowisku zewnętrznym. Środowisko biznesowe ciągle się zmienia. Nowe trendy rynkowe, zmiany w gospodarce i inne czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na ryzyko, które organizacja może napotkać. Natomiast bieżące zarządzanie ryzykiem pozwala na uwzględnienie tych zmian;
 • Wewnętrzne zmiany w organizacji. Celem każdej organizacji jest jej rozwój, który przejawia się m.in. poprzez wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów lub technologii. Każda z powyższych zmian może spowodować powstanie nowych rodzajów ryzyka w organizacji lub zmienić już te istniejące. Bieżące zarządzanie ryzykiem w tym przypadku pozwoli zidentyfikować nowe zagrożenia oraz pozwoli zrozumieć, jak zachodzące zmiany wpływają na organizację i jak można zmniejszyć wystąpienie ryzyka;
 • Monitoring efektywności działań kontrolnych. Bieżące zarządzanie ryzykiem pozwala również organizacji ocenić czy jej obecne działania kontrolne są skuteczne w minimalizowaniu występującego ryzyka;
 • Dostosowanie strategii biznesowej. W miarę rozwoju organizacji konieczne staje się dostosowanie jej strategii biznesowej do zmieniających się warunków rynkowych. Bieżące zarządzanie ryzykiem pomaga zrozumieć, jakie ryzyko wiąże się z nowymi kierunkami działania i czy są one akceptowalne;
 • Zarządzanie reputacją. Bieżące zarządzanie ryzykiem pomaga uchronić się przed możliwością utraty reputacji bądź jej nadszarpnięciem. Naruszenie przepisów lub norm etycznych może prowadzić do znacznego uszczerbku reputacji organizacji. Bieżące zarządzanie ryzykiem pomaga unikać sytuacji, w których organizacja byłaby narażona na publiczny wizerunkowy kryzys;
 • Wymagania inwestorów i partnerów biznesowych. W ostatnim czasie coraz częściej współpracujący z organizacją inwestorzy, partnerzy biznesowi i dostawcy wymagają dowodów na to, że organizacja na bieżąco monitoruje występujące ryzyko i podejmuje odpowiednie kroki w celu jego minimalizacji.

Podsumowując, bieżące zarządzanie ryzykiem stanowi integralną część efektywnego systemu zarządzania zgodnością i ryzykiem non-compliance. Pomaga organizacji podejmować właściwe decyzje biznesowe, a także utrzymać konkurencyjność, dbać o reputację, unikać potencjalnych kryzysów oraz dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się środowiska rynkowego.

Mogą Cię zainteresować